O firmie

 

Firma RMR Spółka z o.o. jest instytucją szkoleniowo consultingową, która od 2007 roku oferuje kompleksowe usługi związane z doradztwem w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych.

 

Naszą ofertę kierujemy głównie do jednostek samorządu terytorialnego oraz sfery biznesu. Ponadto od kilku lat organizujemy szkolenia zawodowe dla BO finansowane z europejskich funduszy strukturalnych.

 

 

Nasz działalność obejmuje:

 

  • kreowanie i promocja marki przedsiębiorstwa na płaszczyźnie e-business
  • doradztwo inwestycyjne
  • analizy finansowe, ISO, logistyczne, marketingowe- wypracowanie i dobór strategii
  • pomoc przy uzyskaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych
    Zapraszamy do współpracy,

 

 
 
 

RMR Team