„BIZNES SKROJONY NA MIARĘ”- BESTWINA

 

 

 

 

 

 „BIZNES SKROJONY NA MIARĘ”- BESTWINA
PROJEKT VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Bestwina, w ramach aktywizacji zawodowej kobiet w gminie Bestwina, ogłasza nabór kobiet nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy, bądź wywodzących się z rodzin rolniczych, na szkolenie w zakresie kroju i szycia.

Program szkolenia obejmuje:

 

  • Kurs kroju i szycia- 150 godzin / w tym: 20 godzin teorii i 130 godzin praktyki /

 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 20 godzinUDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY


Materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych oraz praktycznych są bezpłatne. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać w Punkcie obsługi BO w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie ul. Kościelna 41,  pod nr tel.: (32) 214 30 88 lub w siedzibie Biura projektu: RMR Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Barska 70, tel.: (33) 8145487, (33) 8145467;

 

NABÓR CHĘTNYCH ODBYWA SIĘ DO 30 KWIETNIA 2010 r.

KURS BĘDZIE PROWADZONY OD MAJA DO LIPCA 2010 R.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH