„BIZNES SKROJONY NA MIARĘ”- RADZIECHOWY- WIEPRZ

 

 

 

 

 

„BIZNES SKROJONY NA MIARĘ”- RADZIECHOWY- WIEPRZ
PROJEKT VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 MATERIAŁ INFORMACYJNY
Indywidualny Beneficjent Ostateczny

 

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz, w ramach aktywizacji zawodowej kobiet w gminie Radziechowy- Wieprz, ogłasza nabór kobiet nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy, bądź wywodzących się z rodzin rolniczych, na szkolenie w zakresie kroju i szycia.

Program szkolenia obejmuje:

 

  • Kurs kroju i szycia- 150 godzin / w tym: 20 godzin teorii i 130 godzin praktyki /

 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 20 godzinUDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY


Materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych oraz praktycznych są bezpłatne. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz pod nr tel.: 033 8676610- p. Aleksandra Gluza lub w siedzibie Biura projektu: RMR Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Barska 70, tel.: 033 8145487, 033 8145467;

 

NABÓR CHĘTNYCH ODBYWA SIĘ DO 31 STYCZNIA 2010 r.

KURS BĘDZIE PROWADZONY OD LUTEGO DO KWIETNIA 2010 R.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH