„BIZNES SKROJONY NA MIARĘ”- WILAMOWICE

 

 

 

 

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY
Indywidualny Beneficjent Ostateczny
RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Wilamowice, w ramach aktywizacji zawodowej kobiet w Gminie Wilamowice, ogłasza nabór kobiet aktywnych lub nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy, bądź wywodzących się z rodzin rolniczych, na szkolenie w zakresie kroju i szycia.

Program szkolenia obejmuje:

•    Kurs kroju i szycia- 150 godzin / w tym: 20 godzin teorii i 130 godzin praktyki /

•    Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 20 godzin


UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych oraz praktycznych są bezpłatne. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać w Punkcie obsługi BO Urzędu Gminy Wilamowice pod nr tel.: 033 8129435 lub w siedzibie Biura projektu: RMR Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Barska 70, tel.: 033 8145487, 033 8145467;
NABÓR CHĘTNYCH ODBYWA SIĘ DO 31 STYCZNIA 2010 r.

KURS BĘDZIE PROWADZONY OD LUTEGO DO KWIETNIA 2010 R.