„ODJAZDOWI STRAŻACY”- BESTWINA

 

 

 

 

 

 „ODJAZDOWI STRAŻACY”- BESTWINA
PROJEKT VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Bestwina ogłasza nabór na kurs prawa jazdy kat. C, który obejmuje osoby pracujące , w tym po 45 roku życia oraz kobiety, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje uzyskując prawo do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
Program szkolenia obejmuje:
 

  • Kurs prawa jazdy kat. C

            - część teoretyczna- 20 godzin
            - część praktyczna-  30 godzin zegarowych
 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 30 godzin

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Bestwina, w ramach aktywizacji zawodowej w Gminie Bestwina, ogłasza nabór osób aktywnych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy na kurs „Prawa jazdy kat. C+E”.

 

  • Kurs „Prawa jazdy kat. C+E”- 45 godzin /w tym: 20 godzin teorii i 25 godzin praktyki/

            - część teoretyczna- 20 godzin
            - część praktyczna-  30 godzin zegarowych
 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 30 godzin

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Bestwina, w ramach aktywizacji zawodowej w Gminie Bestwina, ogłasza nabór osób aktywnych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy na kurs „Operatora wózków widłowych”.

 

  • Kurs „Operatora wózków widłowych”- 80 godzin /w tym: 54 godzin teorii i 26 godzin praktyki/

 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 30 godzin

 


UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY


Materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych oraz praktycznych są bezpłatne. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać w Punkcie obsługi BO w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie ul. Kościelna 41,  pod nr tel.: 032 214 30 88 lub w siedzibie Biura projektu: RMR Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Barska 70, tel.: (33) 8145487, (33) 8145467;