„PRACA BEZ ZAKRĘTOW”- RADZIECHOWY WIEPRZ

 

 

 

 

 

 „PRACA BEZ ZAKRĘTOW”- RADZIECHOWY WIEPRZ
PROJEKT VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz ogłasza nabór na kurs prawa jazdy kat. C, który obejmuje osoby pracujące , w tym po 45 roku życia oraz kobiety, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje uzyskując prawo do prowadzenia pojazdów ciężarowych.


Program szkolenia obejmuje:
 

  • Kurs prawa jazdy kat. C

            - część teoretyczna- 20 godzin
            - część praktyczna-  30 godzin zegarowych
 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 20 godzinUDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY


Materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych i praktycznych oraz badania lekarskie są bezpłatne. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz pod nr tel.: 033 8676610- p. Małgorzata Wożniak lub w siedzibie Biura projektu: RMR Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Barska 70, tel.: 033 8145487, 033 8145467;

 

 

NABÓR CHĘTNYCH ODBYWA SIĘ DO 8 MAJA 2009 r.

KURS BĘDZIE PROWADZONY OD MAJA DO LIPCA 2009 R.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH