„PRZYSZŁOŚĆ SZYTA NA MIARĘ”- RADZIECHOWY- WIEPRZ

 

 

 

 

 

 „PRZYSZŁOŚĆ SZYTA NA MIARĘ”- RADZIECHOWY WIEPRZ
PROJEKT VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

RMR Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz, w ramach aktywizacji zawodowej kobiet w gminie Radziechowy- Wieprz, ogłasza nabór kobiet nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy, bądź wywodzących się z rodzin rolniczych, na szkolenie w zakresie kroju i szycia.

Program szkolenia obejmuje:

 

  • Kurs kroju i szycia- 150 godzin / w tym: 20 godzin teorii i 130 godzin praktyki /

 

  • Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia- 20 godzinUDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY


Materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych oraz praktycznych są bezpłatne. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz pod nr tel.: 033 8676610- p. Małgorzata Wożniak lub w siedzibie Biura projektu: RMR Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Barska 70, tel.: 033 8145487, 033 8145467;

 

NABÓR CHĘTNYCH ODBYWA SIĘ DO 8 MAJA 2009 r.

KURS BĘDZIE PROWADZONY OD MAJA DO LIPCA 2009 R.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH